COMUNICAT DE PRESA

La 25 Octombrie, sărbătorim Ziua Armatei Române, prilej de evocare a faptelor de arme de  pe fronturile războaielor fierbinţi şi ale celor nevăzute ale istoriei naţionale moderne şi contemporane pentru apărarea suveranitaţii si independenţei ţării, a drepturilor  strămoşeşti ale poporului nostru.

Cu prilejul Zilei Armatei Române, Consiliul Director al Asociaţiei Cadrelor Militare in Rezervă si în Retragere provenite din Serviciul de Informaţii Externe adresează tuturor membrilor acesteia calde felicitari si urări de sănătate.
Dăm asigurări şi cu prilejul acestei zile solemne, întregului corp militar în rezervă şi în retragere că Asociaţia noastră, prin organele sale statutare de conducere, va acţiona, în cadrul  constituţional, pentru apărarea demnităţii şi onoarei militare, a drepturilor legale ce se cuvin tuturor militarilor.

Consiliul Director al A.C.M.R.R.-S.I.E.,

Preşedinte,
Gl.bg.(r)  Petru Neghiu