Privind cazarea la hotel in statiunea Caciulata!

Cadrele militare in rezerva si retragere din institutia de care apartinem pot beneficia de cazare la hotel in statiunea Caciulata in urmatoarele  conditii:
- seria de cazare este de minimum 6 zile:
- plata cazarii se face la caseria hotelului, conform urmatoarelor tarife:
- 47,10 ron/zi/persoana in perioadele 01.02-31.04.2011 si 01.11.2011-31.01.2012
- 38,20 ron/zi/persoana in perioada  01.05 -31.10.2011.
La aceste sume  se adauga taxa de statiune de 4,71 ron si cea de TV in valoare de 0,90 ron/zi. Tariful de masa este de 26 ron/zi/peroana
- accesul in hotel este permis cu sotul/sotia si copiii aflati in intretinere;
- solicitarile de cazare trebuie trimise , prin formular completat la asociatie, cu cel putin 20 zile anterior datei de la care se doreste cazarea si vor fi rezolvate in limita locurilor alocate si disponibile la data inscrierii.
Mentionam ca hotelul are si baza care permite efectuarea de tratamente medicale de recuperare. Doritorii trebuie sa aiba asupra lor bilet de internare la spitalul “Agrippa Ionescu” (eliberat de medicul specialist de medicina fizica si recuperare din cadrul unitatii medicale a institutiei noastre) in termen de valabilitate (30 zile) si talonul de pensie, impreuna cu o copie de pe contractul de asigurare sociala de sanatate. In situatia  in care sotul/sotia lucreaza este necesara adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte ca plateste asigurarile sociale de sanatate.

Date suplimentare puteti obtine la sediul Asociatiei noastre in zilele de luni si miercuri intre orele 10,oo – 13,oo