- La 06.04.2011, la hotelul Royal, colegul nostru gl.bg.(r) GHEORGHE DRAGOMIR, a lansat cartea "Europa cu capul în stele şi trupul însângerat", la care au luat parte un număr însemnat de invitaţi, printre care multe personalităţi, oameni de cultură, precum şi din presă. Acţiunea s-a bucurat de un succes deosebit, subliniat de vorbitori şi cititori.

- La 12.04.2011 a avut loc Adunarea generală a asociaţilor S.C. EXCLUSIV TRADING INTERNATIONAL SRL, unde s-au luat hotărâri importante pentru viitorul acestei societăţi.
- La data de 05.05.2011 au avut loc şedinţele Biroului Executiv şi Consiliului Director al Asociaţiei, unde au fost definitivate materialele pentru Adunarea generală.
- La 14 mai 2011 s-a desfăşurat Adunarea generală de dare de seamă şi alegeri. Au fost analizate problemele majore cu care se confruntă membrii Asociaţiei, cu accent pe situaţia actuală a procesului de recalculare (revizuire) a pensiilor militare, precum şi probleme de asigurare a asistenţei medicale şi a medicamentelor, în conformitate cu legea.
În final au fost alese organele de conducere statutare, respectiv Consiliul Director, pentru un nou mandat de doi ani – 2011-2013.
Gl.bg.(r) NEGHIU PETRU a fost reales în funcţia de preşedinte al Asociaţiei, asigurându-se astfel continuitate procesului de reformare şi modernizare a acesteia.
- Manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Rezervistului Militar s-au desfăşurat începând cu 31 mai 2011 şi se desfăşoară în continuare în cursul lunii iunie în cadrul Asociaţiei noastre.
Amintim, în acest context că din partea Comitetului Naţional de Iniţiativă Român s-a conferit Medalia aniversară Rezervistul Militar – Patrie – Onoare – Demnitate, cu Atestat, domnului ministru Mihai Răzvan Ungureanu, directorul SIE şi preşedintelui Asociaţiei, gl.bg.(r) Neghiu Petru.

Marţi, 31 mai 2011, la sediul Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere provenite din SIE a avut loc o primă întâlnire a conducerii Asociaţiei cu un număr de 25 membri, reprezentanţi ai generaţiei de început a Direcţiei de Informaţii Externe a României din perioada anilor 1950-1970, cărora li s-a conferit Diploma Aniversară emisă de Asociaţia noastră. De asemenea, a avut loc o altă întâlnire cu reprezentanţi ai generaţiei de mijloc, respectiv 1970-2000. Cu prilejul ambelor manifestări,  s-au exprimat, pe lângă amintiri şi "aventuri" din viaţa şi activitatea proprie, sentimente de satisfacţie pentru implicarea Asociaţiei în realizarea obiectivelor statutare privind apărarea demnităţii şi onoarei cadrelor de informaţii externe, care au luptat pe frontul nevăzut pentru promovarea valorilor şi intereselor naţionale ale poporului nostru.
Manifestările prilejuite de acest eveniment vor continua şi prin întâlniri cu alţi membri ai Asociaţiei, urmând a fi înmânate, în acest an, 120 de diplome aniversare. Evident, în anii următori, cu prilejul Zilei Rezervistului Militar, alţi membri ai Asociaţiei vor fi invitaţi să participe la manifestările ce vor fi organizate.